Naar uw kalender

Ga naar de afvalkalender of afvalwijzer van uw eigen gemeente of afvalinzamelaar.

Vul uw postcode en huisnummer (zonder huisletter en/of toevoeging) en zie waar, wanneer en hoe u uw huishoudelijk afval kunt inleveren.

Afvalscheidiingsbakken kopen